Sagradite digestor i proizvedite bioplin

Bazen za pripremu

 

                                 

To nije obično korito u kojem miješate G...a. Prvo mu odredite zapreminu. Zapremina bazena mora biti barem 10 % veća od količine sirovine koju miješate. Morate računati i sa vodom koju ćete sigurno morati dodati. Bazen mora biti pravokutnog oblika. Zašto? Pa da vam miješalica ne zavrti vodu. Osim ako nećete miješati nekim kolcem. Otvor cijevi mora biti barem 90 cm iznad nivoa digestata u AD-u.  Dakle na mjestu gdje vam iz zemlje izlazi  cijev za prihvat sirovine, izbetonirajte iskošenu podlogu za bazen tako da pad bude od cijevi. Vrh cijevi mora viriti iz betonske podloge cca 5 cm.  Sada počnite blokovima zidati bočne strane bazena. Nemojte zaboraviti na zidu na najnižoj točki podloge, koja mora biti nasuprot ulazne cijevi ostaviti otvor cca 5 cm s mogućnošću čepljenja. Završene zidove bazena naravno okrunite bet vijencem. Bazen iznutra zaribajte cementnom glazurom. Ako vam bazen nije natkriven, tada  osigurajte neki poklopac radi kiše. Također napravite čepove za čepljenje otvora.